Giỏ hàng : 0

CHẤT PHỤ GIA BÊ TÔNG

Sắp xếp theo:

MAX WATER PLUG

Liên hệ

Max Latex - Phụ Gia Cao Cấp Tăng bám dính & Chống thấm

Liên hệ

MasterTop 333 - Phụ gia tăng cứng bê tông

Liên hệ

Sikament R4

Liên hệ

Sikament – NN

Liên hệ

Sika Separol

Liên hệ

Sika Rugasol F, C

Liên hệ

Antisol S

Liên hệ

Antisol E

Liên hệ

MasterEmaco P158 – chất kết dính cho bê tông và vữa

Liên hệ

MasterTop 100 - sản phẩm xoa cứng nền dạng bột rắc, cốt liệu tự nhiên

Liên hệ

MasterRheobuild 561A – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

Liên hệ